Mesures de seguretat per les activitats

A l'hora d'assistir a qualsevol de les activitats d'aquesta programació cal recordar les indicacions de les autoritats sanitàries:

 • És obligatori l'ús de mascaretes.
 • S'ha de garantir una bona higiene de mans. L'Ajuntament posarà a disposició de les persones assistents gel hidroalcohòlic.
 • Cal mantenir la distància de seguretat mínima.
 • És obligatori omplir el formulari de declaració responsable conforme no es presenta cap simptomatologia ni contacte estret amb persones amb símptomes compatibles amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós en els 14 dies anteriors a la realització de l'activitat.

Protocol de seguretat:

 • Desinfecció diària de tots els espais.
 • A l'entrada de l'equipament trobareu dispensador de gel hidroalcohòlic.
 • Reducció de l'aforament dels diferents espais.
 • La disposició del seients complirà les distàncies de seguretat requerides.
 • Els cursos i tallers es faran en les sales més grans per tal de garantir la distància de seguretat interpersonal.
 • L'accés i el desallotjament de les activitats es farà de manera esglaonada i sota control del personal de consergeria per garantir la distància de seguretat.
 • A tots els espais on sigui necessari s'habilitaran diferents accessos i sortides per tal de no produir aglomeracions de persones.

Descarregueu i porteu emplenada la declaració responsable que correspongui: