agenda

« Tornar

Activitats organitzades per les entitats

Sessió informativa sobre el projecte 'Aula d'Extensió Universitària de Rubí'

Activitats organitzades per entitats i associacions

Què són les Aules d'Extensió Universitària?

Les Aules d'Extensió Universitària són associacions formades per Gent Gran, resten sota la tutela d'una Universitat, i la seva tasca principal és impartir classes i seminaris sobre qualsevol tipus de temàtica que ajudi a la formació de les persones que reben aquestes classes. També organitzen visites i viatges culturals, així com altres activitats de caràcter acadèmic i de lleure.

Quin és l'objectiu de les Aules d'Extensió Universitària?

L'objectiu d'aquestes associacions és promocionar i difondre la cultura de l'àmbit universitari entre la Gent Gran mitjançant les conferències i altres activitats culturals complementàries. L'Aula és oberta a totes les persones adultes interessades a ampliar els seus coneixements culturals en totes les branques del saber.

------------------------------------------

Amb la voluntat de crear una Aula d'Extensió Universitària, una comissió gestora del projecte convida a tothom interessat a una sessió informativa del projecte. Aquesta sessió de caire participatiu comptarà amb la col·laboració de Montserrat Amoròs, representant del Consell Assessor de l'Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran (AFOPA); Enric Miró, president de l'Aula d'Extensió Universitària Torre Llobeta; Joan Riuserra, fundador honorífic de l'Aula d'Extensió Universitària de Torre Llobeta; i Cèlia Juárez, directora del Centre Cívic Torre Llobeta (Districte de Nou Barris, Barcelona).

> Dimarts 7 de març a les 10 h

  

Ho organitza: Comissió gestora del projecte 'Aula d'Extensió Universitària de Rubí'.